• Welcome to Open Yoga English version.


  • А
    Ընկերներ, այս դասընթացի հետ կապված բոլոր հարցերով կարող եք գրել մեզ հետևյալ հասցեով` karapetyanartura@mail.ru, կամ կարող եք զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարով՝ +374 77885278։


    ՅՈԳԱ