А
Ընկերներ, այս դասընթացի հետ կապված բոլոր հարցերով կարող եք գրել մեզ հետևյալ հասցեով` karapetyanartura@mail.ru, կամ կարող եք զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարով՝ +374 77885278։


ՅՈԳԱ